Ekonomiści w II etapie Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Ekonomiści z klasy II a – Natalia Lech, Julita Spadło, Martyna Zimnicka i Adrian Pengielski oraz z klasy III a – Sabina Chlewicka, Katarzyna Nowak i Iza Sobczyk po opieką p. Renaty Rychlik, wzięli udział w III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Zakres tematyczny Olimpiady obejmował wiedzę dotyczącą pojęć związanych z przedsiębiorczością, zarządzania firmą, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
Celem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce i biznesie oraz budowanie dobrego wizerunku polskiej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz rozwijanie ich kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.
Olimpiada organizowana jest przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi i jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbywa się w 3 etapach.
W I etapie 27 lutego 2019r uczniowie rozwiązywali test poprzez platformę internetową. Każdy z uczniów miał inny test, który składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru a czas na jego rozwiązanie wynosił 30 minut.

Do II etapu III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach przeszło 250 uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki.

Wśród najlepszych z całej Polski znaleźli się nasi uczniowie: Sabina Chlewicka, Iza Sobczyk i Adrian Pengielski, którzy 11 marca 2019 r. wzięli udział w II etapie Olimpiady.
Forma Olimpiady była taka sama jak w I etapie, czyli testu wielokrotnego wyboru z punktacją zarówno dodatnią jak i ujemną za złe odpowiedzi.
Do finału przeszło 24 uczestników z całej Polski, którzy uzyskali najwyższe wyniki w II etapie.

Skip to content