Forum Współpracy i Dni Kariery

Kolejne Forum Współpracy i Dni Kariery7 października 2021 r. odbyło się w naszej szkole Forum Współpracy i Dni Kariery, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” II EDYCJA.

Przybyłych na to wydarzenie gości powitała dyrektor ZSZ nr 1  p. Monika Wójcik.

Pierwszym z prelegentów był przedstawiciel Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” p. Krzysztof Adamczyk. Następnie głos zabrał Starosta Starachowicki p. Piotr Babicki. W dalszej kolejności wystąpił prezes Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach p. Michał Zatorski.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele zakładów pracy, które współpracują ze szkołą w ramach w/w projektu. Wśród nich znalazła się dyrektor Hotelu Europa p. Magdalena Tarnopolska oraz właścicielka cukierni HEKA p. Edyta Sieroń.

W trakcie spotkania odbyło się częściowe podsumowanie działań realizowanych w związku z projektem  „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.
Na forum była obecna także młodzież z klas II c, III g, III c kształcąca się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dla gości przygotowany został poczęstunek. Przygotowaniem stołów i obsługą cateringu zajęli się  uczniowie klasy III a z grupy technik hotelarstwa, pod kierunkiem p. Anny Klamki i Zofii Adamczyk.

Pieczę nad organizacją wydarzenia sprawowały dyrektor szkoły p. Monika Wójcik oraz wicedyrektor p. Monika Maciejczak. Za obsługę techniczną odpowiedzialny był kierownik kształcenia praktycznego p. Dariusz Kucharczyk.

 

 

Skip to content