Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

18 października 2021 r. w Muzeum Przyrody i Techniki „EKOMUZEUM” w Starachowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z naszej szkoły, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą,  nagrodę Starosty Starachowickiego otrzymały p. Ewa Góźdź i p. Aneta Bykowska.

Jak co roku, młodzież naszej szkoły zajmowała się obsługą cateringową zaproszonych gości. Byli to uczniowie z klasy III a kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Opiekę nad nimi sprawowały p. A. Klamka i R. Olszewska.

Skip to content