W podziękowaniu nauczycielom

Dzień Edukacji Narodowej13 października 2021 r. społeczność ZSZ nr 1 spotkała się, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej. To święto, popularnie zwane Dniem Nauczyciela, jest okazją aby podziękować pedagogom za ich trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodych ludzi.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru szkoły i ośpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły p. Monika Wójcik, która podziękowała nauczycielom za ich codzienną pracę, trud nauczania i wychowania młodzieży oraz wręczyła nagrody dyrektora szkoły.

W dalszej kolejności wystąpił przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który złożył życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny, na który złożyła się recytacja wierszy i koncert piosenek. W  występie wzięli udział uczniowie z klas: II a, III a, IV a i IV c, którzy przygotowali się pod kierunkiem p. A. Klamki i R. Olszewskiej.

Skip to content