Finaliści konkursów z rachunkowości

26 lutego 2014r. w naszej szkole odbył się I etap Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez kielecki oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W konkursie brali udział uczniowie klasy IV b Paulina Derlatka, Dorota Tusińska i Paweł Seferynowicz. Konkurs ma na celu rozwijanie u uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu rachunkowości, docenienie uczniów utalentowanych oraz promocję zawodów w dziedzinie rachunkowości. Cała trójka zakwalifikowała się do finału Konkursu.
7 marca 2014r. w Rzeszowie na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej odbył się finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości, do którym brał udział nasz uczeń Paweł Seferynowicz. Patronami konkursu są Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Po rozwiązaniu testu w I części finału Paweł zakwalifikował się do ścisłego finału Konkursu, gdzie miał za zadanie wykonać projekt z zakresu działalności handlowej z wykorzystaniem programów komputerowych Insert GT – Subiekt GT i Rewizor GT.
7 kwietnia 2014r. odbył się finał III Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości, w którym brali udział Paulina Derlatka, Dorota Tusińska i Paweł Seferynowicz. Finał Konkursu odbył się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Po rozwiązaniu prac konkursowych uczniowie i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu brali udział w wykładzie dr hab. Piotra Misztala oraz w spotkaniu z członkami Klubu Zainteresowań Rachunkowością. Po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc.

Skip to content