Ekonomistki z ZSZ nr 1 wśród najlepszych z wiedzy o biznesie i innowacjach

Ekonomiści z klasy III a kształcący się w zawodzie technik ekonomista: Joanna Kumek, Karolina Kurp, Ilona Janikowska, Ewa Jagieła, Mikołaj Falkiewicz i Karol Mamerski wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i InnowacjachOlimpiada organizowana jest przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi i jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. 

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, budowanie dobrego wizerunku polskiej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz rozwijanie ich kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.
Zakres tematyczny obejmował wiedzę dotyczącą pojęć związanych z przedsiębiorczością, zarządzania firmą, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
Opiekunami uczniów czuwającymi nad przygotowaniami do Olimpiady byli nauczyciele Renata Rychlik i Krzysztof Stachurski.

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbywa się w 3 etapach. W I etapie 28 lutego 2018r uczniowie rozwiązywali test poprzez platformę internetową. Każdy z uczniów miał inny test, który składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru a czas na jego rozwiązanie wynosił 30 minut.
Do II etapu Olimpiady przeszło 250 uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Wśród najlepszych z całej Polski znalazły się nasze uczennice Karolina Kurp i Joanna Kumek.
15 marca 2018r. Karolina i Asia brały udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Podobnie jak w pierwszym etapie miały do rozwiązania testy z pytaniami wielokrotnego wyboru, ale o znacznie większym poziomie trudności.

Ostatecznie Karolina uplasowała sie na 46 miejscu, a Asia na 77 miejscu w Polsce. Niestety do III etapu centralnego przechodzi tylko 25 najlepszych uczestników Olimpiady.

GRATULUJEMY Karolinie i Asi tak wysokich wyników w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Skip to content