Ekonomiści z ZSZ nr 1 znają się na polskim i europejskim rynku pracy

18 września 2018 r. odbył się szkolny etap VII Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Organizatorem jest Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, współorganizatorem: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. W Olimpiadzie udział biorą uczniowie szkół średnich (ponadgimnazjalnych).

Celem Olimpiady jest innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku, pogłębianie wiedzy nt. europejskiego rynku pracy, rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy.

Miło nam poinformować, że do II etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy zakwalifikowali się następujący uczniowie ZSZ nr 1 kształcący się w zawodzie technika ekonomisty: Weronika Błaszczykowska, Kinga Kelner, Justyna Kowalska, Sabina Chlewicka, Katarzyna Nowak z klasy III a oraz Ilona Janikowska, Ewa Jagieła, Wiktoria Kiepas, Karol Mamerski z klasy IV a.   Do Olimpiady uczniów przygotowali: p. Renata Rychlik i p. Krzysztof Stachurski.
Drugi etap Olimpiady odbędzie się 2-go października 2018r.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczniom i życzymy powodzenia w drugim etapie.

Skip to content