Dzień Otwarty w Technikum nr 1

5 kwietnia 2019 r. drzwi naszej szkoły były szeroko otwarte dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych Starachowic i Powiatu Starachowickiego. Odwiedziło nas ponad 260 uczniów zainteresowanych naszymi kierunkami kształcenia.
Przybyłym uczniom przekazano w punkcie informacyjnym ulotki z ofertą edukacyjną Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2. Następnie nasi uczniowie oprowadzali przybyłych gości po szkole, pokazując im pracownie lekcyjne i specjalistyczne – 3 pracownie komputerowe z specjalistycznymi programami komputerowymi dla technika ekonomisty, technika rachunkowości, technika handlowca, technika geodety, technika architektury krajobrazu i technika hotelarstwa, pracownię sprzedaży, pracownię gastronomiczną, obsługi konsumenta oraz pracownię fryzjerską. Przybyli uczniowie mieli okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami Technikum nr 1 na temat interesujących ich kierunków kształcenia.
Zaprezentowano specjalistyczny sprzęt geodezyjny w szkolnym ogrodzie, jak również ciekawe formy pracy stosowane podczas zajęć na kierunku technika architektury krajobrazu.
W pracowni gastronomicznej zwiedzający mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt gastronomiczny, na którym nasi uczniowie uczą się w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych oraz degustować na bieżąco przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczyciela ciasteczka.
W pracowni konsumenckiej odbywała się prezentacja multimedialna prezentująca wszystkie zawody, w tym nowe kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2: magazynier-logistyk, sprzedawca, pracownik obsługi hotelowej, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
Dzień Otwarty w Technikum nr 1 miał na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki i panującej w niej atmosfery potencjalnym uczniom i ich rodzicom.
Uczniowie uczący się w Technikum nr 1 czy w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2, a także w innych szkołach średnich, będą mogli skorzystać z funkcjonującej w strukturach naszej szkoły bursy i stołówki szkolnej.
Mamy nadzieję, że proponowane w ofercie edukacyjnej dotychczasowe oraz nowe kierunki kształcenia i innowacje, spełnią oczekiwania przybyłych uczniów, którzy będą chcieli kontynuować naukę w naszej szkole.

Skip to content