Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Tegoroczna pielgrzymka maturzystów z Diecezji Radomskiej na Jasną Górę odbyła się 10 kwietnia 2019 r. Uczestniczyli w niej uczniowie klas czwartych naszej szkoły, którym towarzyszyli nauczyciele: p. A. Klamka, p. B. Pomorska, p. E. Bernat, p. Z. Adamczyk, p. R. Olszewska. Opiekę nad młodzieżą sprawował także ks. M. Nowak, który był organizatorem wyjazdu.

Spotkanie maturzystów rozpoczęło się w Bazylice Jasnogórskiej konferencją pod hasłem „Niech mi się stanie według słowa twego”, którą poprowadził ks. M. Wilk oraz studenci z Duszpasterstwa Akademickiego z Radomia. Następnie uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem Biskupa Henryka Tomasika, a o 13.30 modlili się podczas Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich.

Skip to content