Cybernauci.pl

Na przełomie października i listopada w naszej szkole realizowany był projekt pod hasłem „Cybernauci.pl” podnoszący kompetencje uczestników w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Adresowany był do uczniów, nauczycieli i rodziców. Polegał on na udziale w warsztatach prowadzonych przez trenera projektu z trzema grupami uczniów (po 4 godz.), grupą nauczycieli (ok. 2 godz.) i rodziców (ok. 1 godz.).

Był to kompleksowy projekt dotyczący kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci, ochrony wizerunku i danych osobowych, skutków cyberbullingu i procedur postępowania w sytuacji nękania za pomocą Internetu oraz mediów komunikacyjnych.

W projekcie udział wzięły klasy: Ib, IIa i IIc. Koordynatorem projektu był pedagog szkolny.

 

Skip to content