Catering uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 podczas VII Nocy Teatralnych

15 września 2017 r. na terenie Muzeum Przyrody i Techniki „EKOMUZEUM” w Starachowicach odbyły się VII Noce Teatralne.
Jest to cykliczna impreza kulturalna, w której organizację po raz kolejny włączyła się nasza szkoła.

Oprócz wrażeń artystycznych, na przybyłych gości czekał smaczny poczęstunek. Został on przygotowany przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli: Z. Adamczyk, M. Maciejczak, A. Pastuszki, M. Płusy,
E. Dziury-Nowak.

Oprawę kelnerską zapewniła młodzież z klasy III b kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa oraz uczniowie klasy III c kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W przygotowanie i opiekę nad młodzieżą zaangażowały się panie: A. Klamka, M. Maciejczak, M. Płusa oraz
E. Nowak – Dziura.

Skip to content