Olimpiada  Umiejętności Hotelarskich

25 października 2022 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Kompetencje społeczne kluczem do przyszłości w hotelarstwie.  Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zaś partnerem przedsięwzięcia jest konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Celem konkursowych zmagań jest między innymi rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, a także zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych. Nie bez znaczenia jest również motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych.
Udział w olimpiadzie wzięli uczniowie klasy III a IV e kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Zmagali się oni z 20 zadaniami teoretycznymi oraz 3 zadaniami praktycznymi.

Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu mogły przejść osoby z największą liczbą punktów. W etapie okręgowym szkołę będą reprezentować zatem uczennice z klasy III a: Katarzyna Gałek oraz Małgorzata Giezek. Organizatorem etapu szkolnego olimpiady był nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich pani Anna Klamka.

Skip to content