Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 – harmonogram

Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbędą się w szkole  w dniach 28.08.2020 r. i 31.08.2020 r. według harmonogramu:

28.08.2020 r.

  • technik chłodnictwa i klimatyzacji – godz. 8.00
  • technik geodeta – godz. 8.30
  • technik usług fryzjerskich – godz. 9.00

31.08.2020 r.

  • technik architektury krajobrazu – godz.8.00
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – godz. 8.30

Kandydaci zgłaszający się na badania muszą zabrać ze sobą: długopis, kserokopię bilansu ze szkoły podstawowej (badania lekarskiego) – te osoby, które nie dostarczyły do szkoły karty zdrowia, kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku leczenia specjalistycznego oraz zaświadczenie od leczącego specjalisty, opinię poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopię dokumentu niepełnosprawności) oraz legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.

Badanie lekarskie kandydata odbywa się tylko w obecności prawnego opiekuna.

Na terenie szkoły uczniowie z opiekunami poruszają się w maseczkach.

Osoby, które nie będą uczestniczyły w wyznaczonym terminie na badaniach będą musiały indywidualnie zgłosić się do Międzyzakładowego Ośrodka Medycy Pracy w Skarżysku Kamiennej w celu odbycia badania.

Skip to content