Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Absolwenci i uczniowie, którzy przystępowali
w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.
do egzaminu zawodowego mogą odbierać świadectwa 
31 sierpnia 2020 r. od godziny 11.00.
Skip to content