Badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie przyjęci do szkoły, kształcący się w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik hotelarstwa
  • technik usług fryzjerskich

rozpoczynają badania na nosicielstwo w stacji sanitarno – epidemiologicznej od 24.08.2020-26.08.2020 (przez trzy kolejne dni) przy ul. Złota 6  w Starachowicach w godzinach 7.40 – 9.00.

Zgłaszając się na badanie uczeń zanosi przez kolejne 3 dni próbkę kału, podaje szkołę, w której podejmuje naukę i kierunek kształcenia.

Kolejne badania będą odbywały się w szkole w dniach 28.08.2020 i 31.08.2020 dla wszystkich uczniów przyjętych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Więcej szczegółów zostanie podanych w kolejnej informacji zamieszczonej na stronie szkoły.

Skip to content