Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. Oddział w Starachowicach podpisuje z nami Umowę Patronacką

Dnia 25.02.2019 r. została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy ZSZ  nr 1 w Starachowicach  Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Oddział w Starachowicach, pod adresem: ul. Krańcowa 4, 27-200 Starachowice, z siedzibą w Morliny 15, 14-100 Ostróda.

 Umowa dotyczy współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia uczniów ZSZ nr 1 w zawodach:

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik technologii żywności
 • Magazynier – logistyk
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

 

W ramach zawartej umowy Patron zobowiązuje się do :

 1. Zorganizowania praktycznej nauki zawodu w siedzibie Oddziału Spółki w Starachowicach i zapewnienia warunków materialnych do jej realizacji, a w szczególności do zorganizowania:
 2. stanowisk szkoleniowych wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną,
 3. odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 5. nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. dostępu do urządzeń higieniczno- sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno- bytowych.
 7. Zorganizowania i umożliwienia odbycia praktyk i stażu w firmie.
 8. Zorganizowania specjalistycznych kursów i szkoleń zakończonych nadaniem certyfikatu.
 9. Zagwarantowania możliwości zatrudnienia najzdolniejszych absolwentów.
 10. Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla nauczycieli ze szkoły.
Skip to content