Rekrutacja do projektu „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”


Projekt „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Termin stażu: 03.05.2020 – 30.05.2020
Miejsce: Walencja Hiszpania

Drodzy Uczniowie klas trzecich
w zawodach technik ekonomista, usług fryzjerskich, hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych,

wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w projekcie związanym z praktykami zagranicznymi w ramach projektu Erasmus + zapraszam do sali 5a w celu pobrania formularzy aplikacyjnych. Wypełnione formularze należy oddać w przyszłym tygodniu do mnie. Na stronie internetowej i tablicy projektu znajduje się również regulamin rekrutacji.

Ewa Góźdź

Skip to content