Kolejne zawody objęte patronatem – Numena Sp. z o.o. obejmuje nas patronatem

Dnia 25.03.2019 r. została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy ZSZ nr 1  w StarachowicachNumena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach.

Umowa dotyczy współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia uczniów ZSZ nr 1 w zawodach:

  • technik handlowiec
  • technik architektury krajobrazu
  • technik ekonomista
  • sprzedawca.

W ramach zawartej umowy Patron deklaruje następujące formy współpracy :

  1. Umożliwienie uczniom Szkoły do udziału w zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych na terenie „ Numena” Sp.z.o.o.
  2. Organizację warsztatów, zajęć zawodoznawczych wraz z promocją Patrona na terenie Szkoły.
  3. Udział w spotkaniach z absolwentami szkół podstawowych Powiatu Starachowickiego i ich rodzicami w ramach organizowanych spotkań przez dyrekcję ZSZ nr 1 w Starachowicach w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych, na zaproszenie dyrekcji Szkoły.
  4. Pomoc i konsultacje w zakresie opracowywania programów kształcenia dla Szkoły.
  5. Podejmowania wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych w ramach projektów UE.
  6. Umieszczenie informacji na temat Patronatu na stronie internetowej sklepu.
Skip to content