Zaproszenie na zebrania

Szanowni Państwo!

17 grudnia o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III, na których między innymi wychowawcy poinformują o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

O godzinie 16:00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Od godz 17.00 dyżur będą pełnili wszyscy nauczyciele.

Natomiast 19 grudnia o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas IV. Zebranie będzie poświęcone podsumowaniu 1. semestru nauki.

Skip to content