Zaproszenie na zebrania

Szanowni rodzice.
24 stycznia 2020 r.
o godzinie 16:30
odbędą się
zebrania z wychowawcami klas.

 
 
Tematyka spotkań:
klasy I – III Technikum

  • podsumowanie wyników nauki w I semestrze
  • opieka stomatologiczna: wyrażenie zgody/ brak zgody na leczenie w placówkach stomatologicznych, z którymi Powiat Starachowicki zawarł porozumienie: DENTATOR; DENT-ALA.

klasy IV Technikum

  • opieka stomatologiczna: wyrażenie zgody/ brak zgody na leczenie w placówkach stomatologicznych, z którymi Powiat Starachowicki zawarł porozumienie : DENTATOR; DENT-ALA.

Informacje dotyczące świadczeń stomatologicznych znajdują się i są dla Państwa udostępnione w dzienniku elektronicznym – zakładka pliki szkoły. do każdego rodzica wysłaliśmy 9.01.2020 r. przez dziennik  wiadomość  z informacjami.

Monika Wójcik
dyrektor szkoły

Skip to content