Zaproszenie do udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę

Październik
Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych

 Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku.

Celem świętowania jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły,  w nauce oraz w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Hasło tegorocznego święta brzmi: „Z książką Ci do twarzy”.

Zapraszamy uczniów do włączenia się w akcje i  konkursy organizowane przez bibliotekę. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

 

W ramach obchodów tego święta biblioteka proponuje
 następujące akcje i konkursy:

 

  1. KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY – LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 Celem konkursu jest wybór, spośród zgłoszonych prac, najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) biblioteki szkolnej.

Projekt logo powinien: być oryginalną pracą,  kojarzyć się z biblioteką i identyfikować ze szkołą (zawierać nazwę Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach).  Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 x 15.

Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej lub przesłać w wersji elektronicznej (plik w formacie JPG) poprzez wiadomość w Librusie do nauczyciela bibliotekarza w terminie do dnia 6 listopada 2020 r.                   W wiadomości należy przesłać wypełnioną Kartę uczestnictwa oraz podpisane oświadczenie autora projektu, ewentualnie pobrać z biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 listopada 2020 r.

Zwycięskie logo biblioteki szkolnej zostanie umieszczone na stronie  internetowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!
Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

Nagrody czekają!

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu oraz oświadczenie autora są dostępne w bibliotece lub do pobrania w wersji elektronicznej w wiadomości o konkursie w Librusie.

  1. KONKURS NA  „NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIK”

Cele konkursu:

– Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.
– Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
– Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
– Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur.
– Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej poprzez kontakt z literaturą.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach.

Czas trwania konkursu – od 1 do 31 października 2020 r.

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza ucznia, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania w bibliotece.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.

  1. AKCJA PT. „KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW”

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.

Głosowanie będzie odbywało się w bibliotece. Na kartce należy zapisać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu, wylosowany zostanie zwycięzca, który zostanie nagrodzony.

Polecana przez laureata książka zostanie zakupiona do biblioteki (jeśli nie ma jej w księgozbiorze) i opatrzona dedykacją zwycięzcy.

Czas trwania akcji – od 1 do 31 października 2020 r.
Losowanie
odbędzie się w bibliotece 6 listopada 2020 r., natomiast ogłoszenie wyników głosowania – 16 listopada 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu – nauczyciel bibliotekarz Dorota Dziura.

Werdykt pokonkursowy zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły oraz indywidualnie poprzez wiadomość elektroniczną w Librusie lub telefonicznie.

 

 

 

Skip to content