Zajęcia zawodoznawcze uczniów  w Zakładach Animex Foods

W miesiącu lutym uczniowie czterech klas Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do zakładów Animex Foods mieszczących się na terenie miasta.

Dnia 17.02.2020 r. uczniowie klas Ih i Id kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji pod opieką wicedyrektor Anny Sadaj – Łaszewicz i nauczyciela przedmiotów zawodowych Artura Zielińskiego zwiedzali zakład.

W trakcie spotkania uczniowie poznali specyfikę pracy zakładu, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne niezbędne do pracy na terenie zakładu. Pracownicy firmy omówili najważniejsze zadania z jakimi zmagają się na co dzień podczas pracy. Odpowiadali na zadawane przez uczniów pytania.

W kolejnych dniach 24 i 26 lutego zakłady odwiedzili uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. W dniu 24.02.2020 r. opiekunami grupy uczniów klasy Ig były panie: M. Maciejczak – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel chemii , fizyki i przedmiotów zawodowych gastronomicznych  oraz p. M. Płusa – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych.
22.02.2020 r. grupa uczniów klasy Ic uczestniczyła w wycieczce pod opieką p. M. Major – wychowawcy klasy, nauczyciela historii oraz ks. Tomasza Rokity – katechety szkolnego. Spotkania zorganizowała i czuwała nad ich przebiegiem kierownik szkolenia praktycznego M. Maciejczak.

Uczniowie podczas spotkania poznali strukturę zakładu i działy, które mieszczą się w obrębie firmy. Dowiedzieli się jak duży zasięg ma firma w Polsce, jak i za granicą. Po krótkiej prelekcji poprowadzonej przez pracownika firmy p. Dagmarą  Kuś uczniowie przeszli pod opieką nauczycieli i oddelegowanych pracowników na zakład. Uczniowie poznali pracę na wybranych działach technologicznych produkcji wędlin. Przeszli przez dział obróbki mięsa, dział technologiczny wytwarzania wędlin, dział pakowania i kontroli mięsa oraz dział ekspedycyjny.

Wycieczka była dla młodzieży ciekawą lekcją. Dostarczyła uczniom nowej wiedzy, pokazała rzeczywiste warunki pracy. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelegenta, zadawali pytania. Wycieczka przebiegła w miłej atmosferze.

Skip to content