Zajęcia na strzelnicy

19 kwietnia 2018 r. młodzież klasy III a kształcąca się w zawodzie technik ekonomista udała się na strzelnicę sportową  KS „Świt” w Starachowicach.

Uczniowie uczestniczyli w specjalistycznym  szkoleniu strzeleckim w ramach realizacji zajęć z  innowacji „Podstawy służby policyjnej”.

Podczas zbiórki przed strzelnicą organizator wyjścia młodzieży a zarazem nauczyciel przedmiotów z innowacji p. Szymon Pomorski przedstawił plan szkolenia, a także zapoznał uczniów z zasadami zachowania się na terenie obiektu.  Następnie trener strzelectwa sportowego p. Adam Gregorczyk zaznajomił młodzież i opiekunów grupy z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, udzielił informacji na temat przyjmowania postaw strzeleckich oraz nakreślił zasady celowania.

Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na strzelanie, po którym p. Sz. Pomorski ocenił celność strzałów.

Skip to content