XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w Technikum nr 1

Dwunastu ekonomistów z naszej szkoły brało udział w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Zawody I stopnia odbyły się 7 listopada 2018 r.
Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. XXXII Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ogólnopolska OWE organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Program Olimpiady z bloków tematycznych: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, podstawy finansów, finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Zawody I stopnia to etap szkolny, II stopnia – etap okręgowy i III stopnia – etap centralny.

W etapie szkolnym wzięli udział uczniowie klasy III a i IV a kształcący się w zawodzie technika ekonomisty: Weronika Błaszczykowska, Kinga Kelner, Justyna Kowalska, Ilona Janikowska, Joanna Kumek, Karolina Kurp, Ewa Jagieła, Angelika Orczyk, Wiktoria Kiepas, Martyna Kończak, Mikołaj Falkiewicz i Kacper Spadło.
W skład Szkolnej Komisji OWE weszli Renata RychlikKrzysztof Stachurski.
Etap szkolny miał charakter pisemny i składał się z trzech elementów:
• pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
• zadania z podstaw ekonomii,
• 30 pytań testowych.
Prace zostały wysłane do Komisji Okręgowej OWP w Kielcach. Czekamy na wyniki i życzymy uczniom zakwalifikowania się do następnego etapu.

Skip to content