XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

Uczniowie kształcący się w Technikum nr 1 w zawodzie technik ekonomista co roku biorą udział w konkursach z rachunkowości. W XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości wzięło udział 6 uczennic z klasy IVb: Anna Turek, Monika Jóźwik, Katarzyna Mundzik, Eliza Pisarska, Angelika Wiedro i Paulina Wróbel.
Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości są Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Patronat merytoryczny nad konkursem przyjęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości, propagowanie programów finansowo-księgowych do nauczania rachunkowości oraz podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości.
Do konkursu uczennice przygotowała nauczycielka rachunkowości p. Renata Rychlik.
4 grudnia 2014 r. został przeprowadzony w szkole I etap edukacyjny Konkursu z Zakresu Rachunkowości, który polegał na rozwiązaniu testu wyboru. Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali min. 80% skuteczności w realizacji testu konkursu. Wszystkie uczennice biorące udział w I etapie konkursu zakwalifikowały się do II etapu.
II etap kwalifikacyjny odbył się 8 stycznia 2015 r., niestety żadnej naszej uczestniczce konkursu nie udało się osiągnąć wymaganego pułapu, aby przejść do etapu finałowego konkursu.

Skip to content