Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 17-21 listopada 2014 roku po raz kolejny w naszej szkole zorganizowano Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
W ramach modułu „Otwarta firma-Biznes przy tablicy” odbył się cykl spotkań młodzieży z przedstawicielami Banu Pekao S.A. w Starachowicach p. Andrzejem Bogdałem i Rafałem Cichoniem. Podczas spotkań przybliżono wiedzę o produktach i usługach bankowych dla klientów indywidualnych, private banking, firm i klientów korporacyjnych. Młodzież szczególnie zainteresowana była aplikacją bankowości mobilnej Pekao 24 oraz zapłaty PeoPay. W spotkaniach uczestniczyła młodzież klasy Ia, IIa, IIb, IVa,IVb, IVc,IVd.
Podczas spotkań młodzież obejrzała również prezentacje multimedialne przedstawiające doświadczenia z praktyk zawodowych odbytych przez uczestników spotkania – uczniów klas IV w Portugalii w czerwcu 2014 r. w ramach projektu mobilności IVT Leonardo da Vinci w Programie „Uczenie się przez całe życie” pt. ”Staże dla uczniów – przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej”.
Podkreślono, że udział w projekcie otwiera dla młodzieży nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej, a dodatkowa wiedza i umiejętności pomagają rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił takie cechy ich osobowości, jak pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność i kreatywność. W przyszłości przyczyni się to do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe, zwiększy motywację do dalszego kształcenia. Przedstawiono również informacje o źródłach i instytucjach finansujących projekt.

Skip to content