X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny

W dniu 15.11.2017 r. odbyła się w ZSZ nr 1 X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, której tematem przewodnim były

„Nietypowe obiekty noclegowe”.

Młodzież ucząca się na kierunku technik hotelarstwa bardzo chętnie wzięła w niej udział   –   18 uczniów z klasy II b oraz 20 osób z klasy III b.

Trzy uczennice z klasy III b :

Weronika Krawczyk
Olga Kunert
Anna Kułaga

zakwalifikowały się do etapu okręgowego, który odbędzie się 8.01.2018 r. w Krakowie. Opiekunem podczas wyjazdu do Krakowa będzie pani Zofia Adamczyk.

Organizatorami i osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie Olimpiady na etapie szkolnym były: pani Anna Klamka, pani Zofia Adamczykpani Agnieszka Sadowska.

Skip to content