Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych w ZSZ nr 1 w Starachowicach w sesji zimowej 2017 r.

Po raz kolejny na egzaminach zawodowych nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w porównaniu z uczniami innych szkół województwa świętokrzyskiego.

Gratulujemy uczniom klas trzecich i czwartych Technikum nr 1 oraz słuchaczom V semestru Policealnej Szkoły Medycznej, którzy w styczniu i lutym 2017 r. zdawali egzaminy zawodowe. Gratulujemy również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do tych egzaminów. Bez ich motywacji i ogromnego zaangażowania w pracę z młodzieżą nie byłoby tak wysokie.

Aby zdać egzamin zawodowy należy uzyskać min. 50% z części pisemnej w formie testu oraz min. 75% z części praktycznej. Profesjonalne pracownie zawodowe, w jakie wyposażone jest Technikum nr 1 i duży nacisk, jaki kładziemy na praktyczne przygotowanie naszych uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, przełożyły się na znakomity wynik tegorocznych egzaminów zawodowych.

100% zdawalność egzaminu zawodowego uzyskali uczniowie kształcący się w zawodzie:

 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy
 • technik hotelarstwa

W zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

nasi uczniowie osiągnęli zdawalność wyższą niż w województwie świętokrzyskim i w kraju.

 

W marcu tego roku uczniowie klas czwartych odebrali dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu technika, po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik usług fryzjerskich

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach
sesja styczeń – luty 2017 r. 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu Zdawalność świętokrzyskie Zdawalność ZSZ nr 1
A.22.
Prowadzenie działalności handlowej
Technik handlowiec 87, 80 % 100,00%
A.23.
Projektowanie fryzur
Technik usług fryzjerskich 73,14% 40,00%
A.26.
Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Technik organizacji reklamy 40,91% 57,14%
A.27.
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik organizacji reklamy 82,48% 85,70%
A.35.
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Technik ekonomista 88,24% 96,30%
A.36.
Prowadzenie rachunkowości
Technik ekonomista 72,82% 75,00%
T.11.
Planowanie i realizacja usług w recepcji
Technik hotelarstwa 77,27% 100,00%
T.12.
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik hotelarstwa 83,73% 85,70%
T.15.
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych 64,13% 87,50%
Z.17.
Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Technik dentystyczny 76,47% 83,30%
Skip to content