Wyniki rekrutacji – co dalej?

segregatoryW dniu 16.07.2019 r. zostały udostępnione listy osób zakwalifikowanych do Zespołu szkół Zawodowych nr 1 .

Kolejnym krokiem osób zakwalifikowanych jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

W tym celu należy do 25.07.2019 r. dostarczyć do szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 41 274-52-74.

 

Skip to content