Wyniki egzaminów maturalnych

wyniki egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r od godziny 11.00 w sekretariacie szkoły będą dostępne wyniki egzaminów maturalnych .  Absolwenci, którzy zdali egzamin będą mogli odebrać świadectwo dojrzałości.

Osoba, która nie zdała egzaminu  z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Druk dokumentu na egzamin poprawkowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Termin egzaminu poprawkowego – 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00

Skip to content