Badania dla kandydatów klas pierwszych!

  1. Wszyscy uczniowie klas pierwszych zgłaszają się do szkoły po skierowanie na badania.
  2. Uczniowie, którzy będą się kształcili w zawodach: Technik hotelarstwa, Technik usług fryzjerskich i Technik żywienia i usług gastronomicznych DODATKOWO zgłaszają się do Sanepidu ul. Złota 6 w celu pobrania „wymazówek” i wykonania badań. Po otrzymaniu wyniku na nosicielstwo udają się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym do lekarza medycyny pracy: w Skarżysku Kam. ul. Ekonomii 4 (Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy) tel: 41 2531744.
  3. Uczniowie kształcący się w pozostałych zawodach również udają się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym do lekarza medycyny pracy: w Skarżysku Kam. ul. Ekonomii 4 (Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy) tel: 41 2531744, w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do kształcenia w danym zawodzie.
  4. Do lekarza medycyny pracy należy zabrać ze sobą kserokopię ostatniego bilansu ucznia ze szkoły podstawowej oraz zaświadczenie/orzeczenie o ewentualnym leczeniu (jeśli takie uczeń posiada).
  5. Otrzymane zaświadczenie o zdolności do kształcenia w zawodzie oraz wyniki badań z Sanepidu ( w zawodach wymienionych w punkcie 2) uczeń przynosi do szkoły.
  6. Wszystkie badania są bezpłatne.
Skip to content