Witaj Maj, Trzeci Maj!

rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2022 r. społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież wraz z gronem pedagogicznym obejrzała program artystyczny przygotowany przez uczniów z klas: III d, III a, III g, II b, II a, II c.

Na początku uroczystości poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły, następnie wszyscy zaśpiewali hymn państwowy. Kolejnym podniosłym momentem było wspólne odśpiewanie „Roty”.

W dalszej kolejności występująca młodzież przypomniała czym jest Konstytucja, podkreślając doniosłość wydarzenia jakim było uchwalenie Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. Zaakcentowano przy tym istotę takich wartości jak ojczyzna, wolność, naród, honor.

Młodzi artyści zaprezentowali następnie utwory literackie oraz pieśni patriotyczne. Występujące zaś w akademii uczennice zatańczyły mazura, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Po części artystycznej głos zabrała dyrektor szkoły p. Monika Wójcik, która podziękowała występującej młodzieży  oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a byli to: p. R. Rychlik, p. Beata Pomorska, p. K. Stachurski oraz p. Anna Tota.

Pani dyrektor podkreśliła, jak bardzo ważna jest pamięć o przeszłości, o ważnych wydarzeniach z historii narodu, ponieważ bez tego nie  można budować przyszłości.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują pod adresem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie za wypożyczenie strojów. Dziękują dyrektorowi p. Maciejowi Bidzińskiemu oraz choreografom p. Małgorzacie Wyderskiej i Marcelinie Bidzińskiej.

Skip to content