Pożegnanie uczniów klas czwartych

uczniowie klas maturalnych zakończyli rok szkolny

29 kwietnia 2022 r. uczniowie klas maturalnych zakończyli rok szkolny. Edukacja w szkole średniej to jeden z etapów w życiu człowieka, przystanek w drodze do dorosłości i odpowiedzialnej samodzielności. Takim chwilom towarzyszą wspomnienia, refleksje, czasem smutek, ale trzeba pamiętać, że koniec jednej rzeczy jest początkiem czegoś nowego, co daje nadzieję i jasne spojrzenie w przyszłość.

Do zgromadzonej w sali gimnastycznej młodzieży zwróciła się dyrektor szkoły pani Monika Wójcik, życząc młodym ludziom mądrości życiowej, trafnych decyzji i realizacji zamierzonych celów, a w najbliższej przyszłości zdania egzaminu dojrzałości. Pani dyrektor podziękowała wychowawcom klas oraz nauczycielom za trud włożony w opiekę, wychowanie i edukację młodzieży.  Podziękowała również tegorocznym maturzystom za ich czteroletnie zaangażowanie w życie szkoły, za udział w organizacji uroczystości szkolnych oraz wydarzeń na terenie Powiatu Starachowickiego. Wielu uczniów otrzymało dyplomy z podziękowaniami, które zostały im wręczone przez panią dyrektor oraz panią wicedyrektor Monikę Maciejczakpanią wicedyrektor Annę Sadaj-Łaszewicz.

Następnie pani dyrektor pogratulowała uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Do tego grona należą: Weronika Kwiatek, Angelika Zarosa, Krzysztof Dudzic i Agata Pocheć. Z rąk wychowawców czwartoklasiści otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a pani wicedyrektor Anna Sadaj- Łaszewicz wręczyła wyróżnionym nagrody książkowe.

W dalszej kolejności wystąpił przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Piotr Marlica, który życzył maturzystom „połamania piór” na egzaminie dojrzałości oraz dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień.

Głos zabrał także przedstawiciel uczniów klas czwartych Krzysztof Dudzic, który podziękował Dyrekcji szkoły za stworzenie warunków do nauki i czuwanie nad bezpieczeństwem, wychowawcom za pomoc i wsparcie, nauczycielom za przygotowanie do egzaminów zawodowych i matury, a młodszym kolegom za przyjazną atmosferę i życzliwość.

Następnie po występie zadedykowanym tegorocznym maturzystom, młodzież klas czwartych udała się na ostatnie już spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Skip to content