Warsztaty „Planowanie żywienia z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych”

23 marca 2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyło się oficjalne wręczenie zaświadczeń ukończenia warsztatów z zakresu „Planowania żywienia z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych” przez uczniów naszej szkoły.

 

Warsztaty były prowadzone w ramach projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem”. Projekt jest realizowany we współpracy z Akademią Przedsiębiorczości a współfinansowany w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia odbywały się w nowoczesnych pracowniach komputerowej i gastronomicznej.

Dziesięcioosobowa grupa uczniów klasy IV d kształcąca się w zawodach technik organizacji usług gastronomicznych i technik kelner od października 2012 r. systematycznie uczestniczyła w zajęciach. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu zasad racjonalnego żywienia, współczesnych trendów żywieniowych oraz planowania i oceny jadłospisów. Warsztaty obejmowały cykl 10 zajęć na których uczniowie wykorzystując programy komputerowe pod okiem pani mgr inż. Anny Pastuszki zdobywali i doskonalili umiejętności tworzenia i oceny jadłospisów dla młodzieży, osób dorosłych oraz stosowanych w żywieniu dietetycznym . Uczestnicy otrzymali m.in. notesy i książki (Kuchnia polska – Encyklopedia sztuki kulinarnej) oraz materiały przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

O zadowoleniu uczniów świadczą uśmiechy na ich twarzy pomimo tego, że zajęcia prowadzono w soboty. Oprócz zajęć z gastronomii w ramach projektu uczniowie odbywają zajęcia z j. polskiego, matematyki i j. obcych a także doradztwa zawodowego.

Skip to content