Wakacyjne staże w Hotelu Europa

 

W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” ośmioosobowa grupa uczniów z klasy IIc kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywała w miesiącu lipcu i sierpniu płatne staże w Hotelu Europa zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. we współpracy z Przedsiębiorcą A@R Wierucki oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.
Celem stażu było pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Uczniowie nabyli nowe doświadczenia w związku z odbywaną praktyką. W wyniku stażu zostali przygotowani do samodzielnej pracy na sali restauracyjnej przy bankietach, obsłudze śniadań i gości indywidualnych. Zostali zapoznani z narzędziami i urządzeniami gastronomicznymi na danym stanowisku pracy. Uczestniczyli w przygotowaniu posiłków, sporządzaniu napojów gorących, nakrywaniu sal do obsługi przyjęć, bankietów, śniadań i serwisów kawowych.

Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni po wakacyjnych stażach.

 

Skip to content