W ramach profilaktyki

Na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole odbyły się działania profilaktyczne z udziałem pracowników Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach: młodszego aspiranta p. Pawła Kusiaka i aspiranta p. Sebastiana Śpiewaka. Działania skierowane były przede wszystkim do uczniów wszystkich klas pierwszych. Pracownicy policji podejmowali podczas spotkań temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Organizacji zajęć podjęła się pedagog szkolna  p. A. Tota. W akcji profilaktycznej uczestniczyła także klasa II c, gdzie najpierw psycholog szkolna p. J. Lisowska przeprowadziła lekcję na temat cyberprzemocy, a następnie pracownicy KPP rozmawiali z uczniami na ten sam temat. Ostatnie ze spotkań, zainicjowane przez wychowawcę kl. IVb p. P. Sitarską, dotyczyło przestrzegania prawa, a uczestnikami  zajęć byli uczniowie kl. IVb.

Skip to content