UWAGA

Osoby, które chcą zdawać egzamin maturalny w terminie poprawkowym do dnia 14 lipca 2023 muszą złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Skip to content