Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.
Wzięli w niej udział uczniowie klas I – III Technikum nr 1, rodzice, nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego ZSZ nr 1. Dyrektor szkoły pani Monika Wójcik powitała gości, nauczycieli oraz uczniów. Podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i jednocześnie życzyła wszystkim zebranym udanego wypoczynku.
Dyrektor szkoły odczytała list Ministra Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.
Podziękowała ona także ks. Mateuszowi Nowakowi, który po dwóch latach pracy z naszą młodzieżą został przeniesiony do innej placówki.

Ks. Nowak swoich uczniów zaprosił do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, gdzie podejmie pracę.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Bożena Zawal podziękowała dyrektorowi szkoły, wicedyrektorom, nauczycielom za trud włożony w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami.

Dyrektor szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców oraz wychowawcy wręczyli dyplomy i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu.Następnie wręczono dyplomy uczniom za udział w konkursach, zawodach sportowych oraz angażowanie się w działania na rzecz Szkoły

 Na zakończenie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas Ia, Ic, IIb, IIIb, pod kierunkiem pani Agnieszki Wybraniec i ks. Mateusza Nowaka.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2018/2019 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.

Więcej zdjęć na: Spotted: Starachowice

Skip to content