Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły

W przedostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

Uroczystości zostały wpisane w powiatowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i zostało objęte patronatem przez Starostę Powiatu panią Danutę Krępę.

Na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zorganizowaliśmy piknik historyczno – militarny obejmujący m.in. wykład, wystawy historyczne, projekcję filmu oraz inscenizację ostatnich chwil mjr. Hubala.

Aby nadać temu wydarzeniu wyjątkowy charakter zwróciliśmy się do Posła na Sejm RP pana Krzysztofa Lipca oraz Senatora RP –pana Jarosława Rusieckiego o objęcie uroczystości patronatem honorowym. Obaj panowie przyjęli nasze zaproszenie.

Dyrektor szkoły –pani Monika Wójcik powitała w imieniu Starosty Powiatu – pani Danuty Krępy i całej społeczności szkolnej wszystkich zaproszonych gości oraz opowiedziała jak będą przebiegały uroczystości.

Spośród zaproszonych i obecnych na uroczystości gości zabrali głos pan poseł Krzysztof Lipiec, pani Danuta Krępa oraz przewodniczący Rady Rodziców – pan Stanisław Pastuszka.

Pan poseł podkreślił, jak ważne jest to, abyśmy budując przyszłość mieli szacunek wobec historii, która jest nauczycielką życia. Wypowiadane przez niego ciepłe słowa o naszej placówce, wyzwoliły w Nas miłe wspomnienia związane z wieloma uroczystościami szkolnymi o różnym charakterze. Tym samym pan poseł przekonał młode pokolenie, że nieobca mu jest nasza szkoła.

Nawiązując do obchodzonego przez Nas Święta Patrona Szkoły, pan poseł podkreślił -Takich postaw nam dzisiaj trzeba. Zaprosił 40 uczniów na wycieczkę do Sejmu RP.

O potrzebie obchodzenia takich uroczystości mówili również pani Starosta oraz pan Stanisław Pastuszka.

Nasza impreza odbywała się w trzech miejscach – w hali lejniczej, sali kinowej oraz w plenerze.
Zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładu pana Łukasza Ksyty – autora książki „Hubal. Historia Prawdziwa”, obejrzeć projekcję filmu o Hubalu, którego autorem jest były nauczyciel historii ZSZ nr1 – pani Małgorzata Drożdż, inscenizację „Ostatnie dni Hubala” w wykonaniu uczniów i nauczyciela naszej szkoły, obejrzeć przygotowane wystawy historyczne oraz przygotowane przez grupy paramilitarne eksponaty wojskowe.

Na hali lejniczej został zawieszony baner przedstawiający postać naszego patrona, który zostanie umieszczony na ścianie szkoły od strony ul. Batalionów Chłopskich.

W programie uroczystości znalazł się również występ „Małych wojaków” ze Szkoły Podstawowej w Stykowie, którzy wcześniej prezentowali swoje talenty m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie
Absolwentka szkoły, Karolina Michalczak, przy akompaniamencie ucznia klasy czwartej, Kacpra Błońskiego, zaśpiewała pieśń o Hubalu.
Nagrodzono cztery klasy, które uzyskały najlepsze wyniki podczas zorganizowanego dwuatapowego ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o Hubalu i partyzantach ziemi świętokrzyskiej. Nagrody ufundowała prężnie działająca na rzecz szkoły Rada Rodziców.

Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano wojskową grochówkę.

Piękna pogoda, magiczne miejsce, jakim jest Nasze Muzeum Przyrody i Techniki pozwoliły na to, aby w miłej atmosferze wspólnie spędzić czas.
M.W.

Skip to content