Udział w konkursie „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”

Grupa uczennic z klasy II a: Natalia Lech, Klaudia Minda, Monika Orłowska, Paula Styk, Dominika Stachowicz oraz Dominika Szast uczestniczą w dwuetapowym konkursie ,,EKOLOGIA, MY I REGION, W KTÓRYM ŻYJEMY”, zorganizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Celem konkursu jest wzbudzenie w uczniach zamiłowania i szacunku do środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na jego różnorodność, bogactwo i piękno, a także poszerzenie wiedzy o regionie.

Aktualnie uczestniczki są po I etapie, który polegał na przygotowaniu pracy konkursowej. Uczennice wybrany przez siebie temat opracowały w formie gry dydaktycznej – typu planszowego. Obecnie czekamy na ocenę pracy i możliwość zakwalifikowania się do II etapu, w którym będzie sprawdzian testowy.

Zaprojektowana gra została przetestowana przez uczestniczki konkursu. Zdjęcia najlepiej pokazują efekty pracy naszych niezwykle kreatywnych i uzdolnionych plastycznie uczennic.

Opiekunem prowadzącym zespół jest nauczyciel geografii p. Agnieszka Sadowska.

Skip to content