Forum Współpracy i Dni Kariery w Technikum nr 1

28 marca 2019 r. po raz kolejny w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbyło się Forum Współpracy i Dni Kariery w ramach realizacji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Liderem projektu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. a partnerami Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. oraz Powiat Starachowicki.

Celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Kierunki, które zostały objęte wsparciem w Technikum nr 1 w ramach projektu to technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik geodeta.
Ideą spotkania była promocja kształcenia zawodowego zwłaszcza w branży geodezyjnej, budowlanej i spożywczej oraz współpraca szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Forum otworzyła pani dyrektor Monika Wójcik, która powitała przybyłych gości i zaznaczyła, że tak duże wsparcie nasza szkoła otrzymała już po raz drugi.
W forum uczestniczyli nasi uczniowie z klasy I a, II a, III a, III b, III c i IV d oraz zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10.
Podczas Forum Współpracy i Dni Kariery, został zaprezentowany dorobek programu.
W ubiegłym roku doposażone zostały pracownie gastronomiczne. Młodzi geodeci dostali nowoczesną pracownię komputerową. Komputery wyposażono w profesjonalne programy takie jak AutoCAD czy EWMAPA. W ramach programu uczniowie odbyli także płatne staże oraz czterodniowy wyjazd w Bieszczady, podczas którego uczyli się pomiarów geodezyjnych w terenie górskim.

Podczas spotkania pan Miłosz Pamuła, wiceprezes starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaznaczył, że spółka oferowała szkolenia w zakresie działania Specjalnej Strefy oraz współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem.
Pan Michał Zatorski, prezes Akademii Przedsiębiorczości zaznaczył, że poza sprzętem i wyposażeniem pracowni przewidziane były także szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Projekt jest kompleksowy, ma wzmacniać szkołę, a przez to przygotowywać przyszłych pracowników. Obejmuje także dodatkowe kompetencje potrzebne na rynku pracy, takie jak na przykład kurs prawa jazdy.
W przyszłym roku pomoc Akademii Przedsiębiorczości i SSE ma objąć techników hotelarstwa.
Pani Dagmara Kuś przedstawicielka ANIMEX Foods przedstawiła zasady nawiązanej współpracy szkoły z zakładami mięsnymi w ramach nowego zawodu – technika chłodnictwa i klimatyzacji.

Podczas forum odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – właścicieli firm geodezyjnych: Iwetty Spadło, Włodzimierza Czernilewskiego, Krzysztofa Soi oraz prowadzącego Michała Zatorskiego.

Uczniowie prezentowali zakupiony sprzęt geodezyjny i programy geodezyjne.
Spotkanie uatrakcyjnił catering przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.

Skip to content