Udział nauczycieli w międzynarodowym szkoleniu w ramach Programu POWER

Nauczycielki naszej szkoły Renata Olszewska , Anna Sławek i Renata Rychlik brały udział w międzynarodowym szkoleniu ze środków Programu POWER „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037206. Szkolenie odbyło się w ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego DEULA w Hildesheim w dniach 02.07 – 13.07.2018r.

Nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych bezpośrednio w ośrodku lub firmach współpracujących z ośrodkiem DEULA. Poznali nowoczesne technologie stosowane w produkcji rolnej i w przetwórstwie spożywczym, w których były wykorzystywane elementy sterowania (zarządzania) komputerowego tymi procesami. Bardzo ciekawe były szkolenia w firmie Strube, Class, w centrum logistycznym EDEKA, w wiosce bioenergetycznej Juehne, w parku energetycznym energii wiatrowej Diamarden, w przedsiębiorstwie energetycznym Energy City Hannover. Podczas szkoleń nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę na temat rozwoju energetycznego i technicznego w rolnictwie. Poznali zastosowanie najnowocześniejszej technologii i systemów agrotroniki w maszynach rolniczych oraz podczas uprawy roślin energetycznych. Nauczyciele mieli możliwość poznać pracę nad nowymi odmianami: zbóż, buraków cukrowych, słonecznika i rzepaku. Wszystkie procesy przetwórcze w rolnictwie wykonywane były z wykorzystaniem rozwiązań sterowania komputerowego, sterowania z wykorzystaniem sygnału GPS, ciągłego monitorowania każdego etapu produkcji czy elektronicznej archiwizacji danych.
Weekend przeznaczony był na turystyczne wycieczki, które pozwoliły uczestnikom szkolenia bliżej poznać kulturę, historię i obyczaje narodu niemieckiego.
Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu są certyfikaty oraz dokument Europass mobilność, które zostały wręczone wszystkim uczestnikom szkolenia.

 

 

 

Skip to content