Uczennica Technikum nr 1 w Starachowicach wśród laureatów XLV Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego

Jak co roku uczniowie Technikum nr 1 w Starachowicach biorą udział w zmaganiach konkursowych ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego.

Ogólnopolski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
W tym roku laureatką konkursu została uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – Karolina Miernik.
Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki zdobywanej w szkole na lekcjach matematyki, geografii, zarządzania informacją, podstaw przedsiębiorczości i statystyki w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny Polski. W Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym mogą brać udział uczniowie szkół średnich – liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Nasza szkoła reprezentowana jest w tym konkursie od blisko 20 lat i to zawsze z dużym sukcesem. Uczniów do konkursu u przygotowuje nauczyciel statystyki Anna Sławek.
Uczennica kl. IIa Technikum nr 1 scharakteryzowała zasoby wodne w Polsce na podstawie rozdziału 1 Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja z 2014 lub 2015 r.) Tematy konkursu opracowuje Departament Informacji GUS przy współudziale Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca.
Powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. dr hab. Janusza Witkowskiego jury, oceniło prace nadesłane na konkurs, kierując się takimi kryteriami jak stopień wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, oryginalność interpretacji tematu i układ treści.
W tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego wzięły udział 2 uczennice z klasy IIa ZSZ nr 1 w Starachowicach. Uczennica Karolina Miernik zajęła V miejsce.

 

Skip to content