Ty też uratuj komuś życie!

Ty też uratuj komuś życie!

 

W dn. 07.12.2017 w godzinach 8.30-12.30

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbędzie się

akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych.

 

 

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Zarejestrować może się każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, która waży minimum 50 kg.
Rejestracja polega na rozmowie z osobą reprezentującą Fundację DKMS Polska, wypełnieniu formularza, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki materiału genetycznego zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wówczas dochodzi do przeszczepienia.

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Akcja prowadzona jest we współpracy z fundacją DKMS, która działa w Polsce od 2008 roku. Jej celem jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie, potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest p. Magdalena Kałużny

 

Więcej informacji na stronie: www.dkms.pl

Skip to content