Szkolne uroczystości

28 kwietnia 2023 r. społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 obchodziła dwie bardzo ważne uroczystości. Pierwszą z nich była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn państwowy. Następnie o zabranie głosu została poproszona pani dyrektor Monika Wójcik, która powitała zgromadzonych oraz podkreśliła, jak istotne jest celebrowanie tej ważnej rocznicy. W dalszej kolejności uczennice prowadzące uroczystość przypomniały wydarzenia historyczne, które doprowadziły do uchwalenia aktu prawnego jakim była Konstytucja 3 maja. Młodzież przygotowująca część artystyczną zaprezentowała wiersze oraz pieśni patriotyczne.

Druga część uroczystości poświęcona była tegorocznym maturzystom, którzy kończyli już naukę w murach naszej szkoły. Pani dyrektor podziękowała młodzieży za wspólnie spędzony czas, za udział w życiu szkoły, za pomoc w organizacji wielu ważnych szkolnych wydarzeń. Tegorocznym abiturientom życzyła przede wszystkim zdania egzaminu maturalnego i realizacji życiowych planów. Pani dyrektor złożyła podziękowania na ręce wychowawców za czteroletnią opiekę nad młodzieżą.

Skip to content