Szkolenie młodzieży w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”

W dniach 01-02 grudnia 2016 r. dwudziestoosobowa grupa uczniów klasy II c kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w warsztatach szkoleniowych w Wólce Milanowskiej.

Zajęcia realizowane były w ramach projektu „ Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region”. Uczniowie pod opieką pani M. Maciejczak i pani M. Płusy uczestniczyli w kursie z zakresu doradztwa zawodowego i kultury zawodu. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie pracowali na różnych programach komputerowych, które dostarczyły uczestnikom wiele cennych, pożytecznych wskazówek dotyczących przeszłej kariery zawodowej, sposobu poruszania się na rynku pracy, kultury zawodu.
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał scenariusze i materiały dydaktyczne z kursu. Pobyt w ośrodku ŚCDN w Wólce Milanowskiej przebiegał w miłej, sympatycznej atmosferze.

Skip to content