Nasz uczeń stypendystą po raz kolejny

W dniu 8 grudnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2016/2017.

Wśród najlepszych uczniów znalazł się Michał Mirkiewicz uczeń klasy 3b kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, który otrzymał stypendium już po raz drugi.
Dyplomy prymusom wręczali: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice uczniów oraz inni zaproszeni goście. Pan kurator i wicewojewoda pogratulowali uczniom wybitnych osiągnięć edukacyjnych i życzyli im dalszych sukcesów. Spotkanie uświetnił występ wokalny uczennic z I liceum. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Skip to content