Szkolenie i konkurs KRUS

W środę 28.11.2018 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Podczas szkolenia został zorganizowany konkurs z nagrodami. Konkurs przeprowadzony został w formie testu, a pytania dotyczyły zagadnień z obszaru ubezpieczeń.

Zwycięzcami zostali:

  • Dominika Koniarz i Katarzyna Figiel – z klasy IIIa kształcące się w zawodzie technik geodeta,
  • Mateusz Kalisz – z klasy IIId z grupy technik architektury krajobrazu.

Uczniowie zdobyli najwięcej punktów i otrzymali nagrody rzeczowe (powerbanki).

Ponadto podczas spotkania odbyło się szkolenie na temat ubezpieczeń KRUS i ZUS oraz zasad BHP z zakresu prac w gospodarstwach rolnych. Szczególna uwaga została poświęcona sposobom zapobiegania wypadkom.
Opiekunami wydarzenia były: Magdalena Kałużny i Paulina Sitarska.

Paulina Sitarska

 

Skip to content