Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości 

Jak co roku nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista biorą udział w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, wyłonienie i  docenienie uczniów utalentowanych w zakresie rachunkowości, zachęcenie ich do kształcenia na studiach w tym kierunku oraz promocję zawodów w dziedzinie rachunkowości.

I etap VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się w naszej szkole 29 października 2019 r.

W konkursie brali udział ekonomiści z klasy:

  • III a: Natalia Lech, Julita Spadło, Martyna Zimnicka i Adrian Pengielski
  • IV a: Kinga Kelner i Patrycja Niewczas.

Do konkursu uczniów  przygotowała p. Renata Rychlik.

Otwarcie koperty zawierającej formularze zadań konkursowych nastąpiło w obecności wszystkich uczestników konkursu. Uczniowie w ciągu dwóch godzin rozwiązywali zadania konkursowe składające się z pytań testowych oraz zadań sytuacyjnych z rachunkowości. Następnie wszystkie zakodowane prace zostały wysłane do sprawdzenia do organizatorów konkursu.

Czekamy na wyniki I etapu konkursu.

 

Skip to content