Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych w nauce uczennic

17 listopada 2022 r. nasze uczennice Karolina Bidzińska i Zuzanna Dymińska uroczyście odebrały stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Wyróżnienie na rok szkolny 2022/2023 otrzymało 186 uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy w poprzednim roku uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen i co najmniej dobre zachowanie.

Nagrody wręczali Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.  

Karolina Bidzińska osiągnęła średnią ocen 5,31 i zachowanie wzorowe. Jest obecnie uczennicą klasy IV D po gimnazjum i kształci się w zawodzie technik rachunkowości. Pełni funkcję przewodniczącej klasy. Aktywnie bierze udział w szkolnych akademiach i uroczystościach a także w konkursach m. in. zajęła I miejsce zespołowo w konkursie „Internetowy Pięciobój Ekonomiczny (IPE)” oraz IV miejsce zespołowo w konkursie „ WKRĘĆ SIĘ W EKONOMIĘ, czyli uczymy kreatywnie!” w ramach projektu „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Brała udział w etapie okręgowym XVII  edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w zawodach II stopnia XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w II etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, w II okręgowym etapie Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Prowadzi z koleżankami z klasy Instagrama Szkoły, działa w szkolnym Klubie Krajoznawczo-Turystycznym PTTK. Jej pasją jest taniec,  tańczy w Zespole Pieśni i Tańca „DUŻA OKRASA”, oraz w zespole „TEATR MUZYCZNY NAD KAMIENNĄ – STARACHOWIANIE”. Po szkole planuje studiować w swoim kierunku czyli Rachunkowość i finanse aby w przyszłości otworzyć własne biuro rachunkowe.

Zuzanna Dymińska natomiast kształci sie w zawodzie technik geodeta, w poprzednim roku osiągnęła średnią ocen 5,18,  jest uczennicą  klasy III A po szkole podstawowej. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. Brała udział w Projekcie Erasmus+  „Save the future ! change the rules!”, w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, w Projekcie  „4 kroki do sprawiedliwego świata”.  Wybrała kierunek związany z geodezją, ponieważ swoją przyszłość wiąże z tym zawodem. Jej ulubionym przedmiotem jest matematyka. Po skończeniu technikum planuje kontynuować naukę na studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Dużo czasu poświęca na naukę. Otrzymanie stypendium jest dla niej ogromnym wyróżnieniem  i motywacją na przyszłość.

Naszym uczennicom pogratulowały p. Dyrektor Monika Wójcik, p. Wicedyrektor Monika Maciejczak oraz wychowawcy p. Renata Rychlik i p. Tomasz Wójtowicz.

Skip to content